V384 (Canal)

V384 (Canal)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 175, 188, 157 (AFBC9D)

LAB vrednosti: 74.61, -9.49, 12.49

Exact NCS shade: 2218-G30Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 2020-G30Y

ΔE for the standard shade: 2