V389 (Yellow transparent)

V389 (Yellow transparent)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 3

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 225, 218, 154 (E1DA9A)

LAB vrednosti: 86.62, -5.52, 30.17

Exact NCS shade: 1024-G81Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 1020-G80Y

ΔE for the standard shade: 2