V396 (Toffee)

V396 (Toffee)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 3

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 193, 159, 118 (C19F76)

LAB vrednosti: 68.81, 8.63, 26.25

Exact NCS shade: 2824-Y23R

Nearest shade as per the NCS standard: S 3030-Y20R

ΔE for the standard shade: 3.3