V402 (Amaretto)

V402 (Amaretto)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 3

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 214, 167, 121 (D6A779)

LAB vrednosti: 73.04, 13.57, 30.73

Exact NCS shade: 2030-Y30R

Nearest shade as per the NCS standard: S 2030-Y30R

ΔE for the standard shade: 0.7