V403 (Savannah)

V403 (Savannah)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 3

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 212, 155, 107 (D49B6B)

LAB vrednosti: 70.00, 17.28, 33.92

Exact NCS shade: 2136-Y33R

Nearest shade as per the NCS standard: S 2040-Y30R

ΔE for the standard shade: 1.1