V418 (Rustic)

V418 (Rustic)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 181, 121, 118 (B57976)

LAB vrednosti: 58.54, 24.29, 13.40

Exact NCS shade: 2834-Y88R

Nearest shade as per the NCS standard: S 3030-Y90R

ΔE for the standard shade: 1.7