V423 (Oleander)

V423 (Oleander)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 203, 161, 172 (CBA1AC)

LAB vrednosti: 71.75, 17.89, 1.95

Exact NCS shade: 1726-R12B

Nearest shade as per the NCS standard: S 2020-R10B

ΔE for the standard shade: 3