V425 (Heather)

V425 (Heather)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 141, 114, 130 (8D7282)

LAB vrednosti: 52.16, 13.92, -3.20

Exact NCS shade: 4420-R28B

Nearest shade as per the NCS standard: S 4020-R20B

ΔE for the standard shade: 3.5