V431 (Sandman)

V431 (Sandman)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 129, 149, 171 (8195AB)

LAB vrednosti: 61.10, -3.34, -14.00

Exact NCS shade: 3421-R86B

Nearest shade as per the NCS standard: S 3020-R90B

ΔE for the standard shade: 2.6