V446 (Fen)

V446 (Fen)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 193, 195, 175 (C1C3AF)

LAB vrednosti: 78.51, -3.51, 9.15

Exact NCS shade: 2109-G55Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 2010-G60Y

ΔE for the standard shade: 1.2