V447 (Serpentine)

V447 (Serpentine)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 173, 178, 165 (ADB2A5)

LAB vrednosti: 72.23, -3.84, 5.53

Exact NCS shade: 2907-G35Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 3005-G50Y

ΔE for the standard shade: 1.3