V451 (Olive grove)

V451 (Olive grove)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 194, 189, 154 (C2BD9A)

LAB vrednosti: 76.73, -2.79, 17.29

Exact NCS shade: 2214-G79Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 2010-G80Y

ΔE for the standard shade: 3.1