V459 (Rope)

V459 (Rope)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 197, 183, 158 (C5B79E)

LAB vrednosti: 75.67, 1.70, 13.98

Exact NCS shade: 2409-Y11R

Nearest shade as per the NCS standard: S 2010-Y20R

ΔE for the standard shade: 1.6