V463 (Desert)

V463 (Desert)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 3

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 183, 157, 129 (B79D81)

LAB vrednosti: 67.38, 6.48, 18.49

Exact NCS shade: 3215-Y27R

Nearest shade as per the NCS standard: S 3020-Y20R

ΔE for the standard shade: 2.5