V466 (Lama)

V466 (Lama)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 188, 167, 144 (BCA790)

LAB vrednosti: 70.53, 5.03, 14.71

Exact NCS shade: 2911-Y31R

Nearest shade as per the NCS standard: S 3010-Y30R

ΔE for the standard shade: 0.5