V477 (Stonehenge)

V477 (Stonehenge)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 155, 131, 120 (9B8378)

LAB vrednosti: 57.63, 8.40, 9.98

Exact NCS shade: 4412-Y63R

Nearest shade as per the NCS standard: S 5010-Y50R

ΔE for the standard shade: 3.7