V481 (Shantung)

V481 (Shantung)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 186, 175, 173 (BAAFAD)

LAB vrednosti: 73.14, 3.91, 3.07

Exact NCS shade: 2706-Y88R

Nearest shade as per the NCS standard: S 3005-Y80R

ΔE for the standard shade: 1.5