V484 (Driftwood)

V484 (Driftwood)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 193, 182, 167 (C1B6A7)

LAB vrednosti: 75.15, 2.08, 8.83

Exact NCS shade: 2605-Y30R

Nearest shade as per the NCS standard: S 2005-Y40R

ΔE for the standard shade: 3