V487 (Cloister)

V487 (Cloister)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 188, 185, 176 (BCB9B0)

LAB vrednosti: 75.69, -0.08, 4.92

Exact NCS shade: 2603-Y05R

Nearest shade as per the NCS standard: S 2502-Y

ΔE for the standard shade: 0.7