V502 (Fig)

V502 (Fig)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 92, 86, 93 (5C565D)

LAB vrednosti: 37.15, 4.51, -2.76

Exact NCS shade: 7207-R39B

Nearest shade as per the NCS standard: S 7010-R30B

ΔE for the standard shade: 2.8