V503 (Winter)

V503 (Winter)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: AL

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 238, 239, 236 (EEEFEC)

LAB vrednosti: 94.40, -0.49, 1.12

Exact NCS shade: 0601-G58Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 0500-N

ΔE for the standard shade: 0.9