X306 (Couscous)

X306 (Couscous)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 239, 218, 181 (EFDAB5)

LAB vrednosti: 88.53, 2.62, 20.16

Exact NCS shade: 0913-Y20R

Nearest shade as per the NCS standard: S 1015-Y10R

ΔE for the standard shade: 1.7