X308 (Bearnaise)

X308 (Bearnaise)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 3

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 241, 203, 133 (F1CB85)

LAB vrednosti: 84.43, 6.68, 38.34

Exact NCS shade: 1032-Y15R

Nearest shade as per the NCS standard: S 1030-Y10R

ΔE for the standard shade: 2