X337 (Peony)

X337 (Peony)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 225, 197, 212 (E1C5D4)

LAB vrednosti: 83.27, 12.33, -2.42

Exact NCS shade: 0920-R25B

Nearest shade as per the NCS standard: S 1020-R30B

ΔE for the standard shade: 2