X370 (Tiffany)

X370 (Tiffany)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 170, 208, 200 (AAD0C8)

LAB vrednosti: 80.34, -14.78, -1.89

Exact NCS shade: 1421-B62G

Nearest shade as per the NCS standard: S 1020-B60G

ΔE for the standard shade: 2.8