X381 (Aloe)

X381 (Aloe)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 212, 222, 183 (D4DEB7)

LAB vrednosti: 86.98, -9.21, 16.33

Exact NCS shade: 0919-G38Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 1020-G40Y

ΔE for the standard shade: 2.4