X385 (Monsoon)

X385 (Monsoon)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 200, 205, 181 (C8CDB5)

LAB vrednosti: 81.73, -4.98, 10.19

Exact NCS shade: 1611-G44Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 1510-G40Y

ΔE for the standard shade: 1.3