X386 (Üsküdar)

X386 (Üsküdar)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 222, 224, 211 (DEE0D3)

LAB vrednosti: 89.01, -2.55, 5.85

Exact NCS shade: 1005-G50Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 1005-G60Y

ΔE for the standard shade: 0.5