X395 (Playa)

X395 (Playa)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 213, 188, 154 (D5BC9A)

LAB vrednosti: 78.44, 5.41, 19.92

Exact NCS shade: 1915-Y25R

Nearest shade as per the NCS standard: S 1515-Y30R

ΔE for the standard shade: 2.3