X397 (Pie)

X397 (Pie)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 239, 208, 136 (EFD088)

LAB vrednosti: 85.44, 3.36, 38.02

Exact NCS shade: 1031-Y06R

Nearest shade as per the NCS standard: S 1030-Y10R

ΔE for the standard shade: 2.5