X403 (Pusta)

X403 (Pusta)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 236, 191, 146 (ECBF92)

LAB vrednosti: 81.44, 11.63, 28.65

Exact NCS shade: 1225-Y32R

Nearest shade as per the NCS standard: S 1030-Y30R

ΔE for the standard shade: 1.7