X420 (Maiden)

X420 (Maiden)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 207, 185, 175 (CFB9AF)

LAB vrednosti: 77.55, 6.80, 8.27

Exact NCS shade: 1910-Y70R

Nearest shade as per the NCS standard: S 2010-Y70R

ΔE for the standard shade: 0.8