X425 (Blueberry milk)

X425 (Blueberry milk)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 178, 158, 175 (B29EAF)

LAB vrednosti: 68.18, 10.56, -5.01

Exact NCS shade: 2718-R35B

Nearest shade as per the NCS standard: S 2020-R40B

ΔE for the standard shade: 4.1