X440 (Haiku)

X440 (Haiku)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 213, 218, 216 (D5DAD8)

LAB vrednosti: 86.95, -2.06, 0.15

Exact NCS shade: 1203-B89G

Nearest shade as per the NCS standard: S 1002-B50G

ΔE for the standard shade: 1.6