X442 (Spa)

X442 (Spa)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 217, 228, 223 (D9E4DF)

LAB vrednosti: 89.78, -4.85, 0.84

Exact NCS shade: 0807-B87G

Nearest shade as per the NCS standard: S 0907-B80G

ΔE for the standard shade: 0.8