X445 (Lido)

X445 (Lido)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 180, 193, 179 (B4C1B3)

LAB vrednosti: 76.92, -6.83, 4.47

Exact NCS shade: 2210-G09Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 2010-G

ΔE for the standard shade: 1.2