X450 (Trek)

X450 (Trek)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 216, 216, 201 (D8D8C9)

LAB vrednosti: 86.24, -1.72, 6.72

Exact NCS shade: 1305-G75Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 1505-G80Y

ΔE for the standard shade: 1.3