X454 (Rice)

X454 (Rice)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 221, 212, 188 (DDD4BC)

LAB vrednosti: 85.56, 0.26, 12.31

Exact NCS shade: 1407-Y08R

Nearest shade as per the NCS standard: S 1510-Y

ΔE for the standard shade: 2.4