X459 (Dream)

X459 (Dream)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 208, 198, 177 (D0C6B1)

LAB vrednosti: 80.74, 0.92, 11.12

Exact NCS shade: 1907-Y14R

Nearest shade as per the NCS standard: S 2005-Y10R

ΔE for the standard shade: 1.8