X462 (Chip)

X462 (Chip)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 225, 204, 175 (E1CCAF)

LAB vrednosti: 83.71, 4.27, 16.78

Exact NCS shade: 1411-Y28R

Nearest shade as per the NCS standard: S 1510-Y30R

ΔE for the standard shade: 1.4