X501 (Aubergine)

X501 (Aubergine)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 75, 67, 66 (4B4342)

LAB vrednosti: 28.47, 3.72, 2.02

Exact NCS shade: 8304-Y92R

Nearest shade as per the NCS standard: S 8505-Y80R

ΔE for the standard shade: 2.7