Y335 (Bubble Gum)

Y335 (Bubble Gum)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 235, 221, 228 (EBDDE4)

LAB vrednosti: 89.95, 5.90, -0.89

Exact NCS shade: 0609-R23B

Nearest shade as per the NCS standard: S 0510-R30B

ΔE for the standard shade: 1.2