Y339 (Mauve)

Y339 (Mauve)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 234, 223, 234 (EADFEA)

LAB vrednosti: 90.49, 5.75, -3.06

Exact NCS shade: 0511-R36B

Nearest shade as per the NCS standard: S 0510-R40B

ΔE for the standard shade: 1.3