Y348 (Veil)

Y348 (Veil)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 215, 219, 230 (D7DBE6)

LAB vrednosti: 87.67, 0.46, -5.62

Exact NCS shade: 0909-R68B

Nearest shade as per the NCS standard: S 0907-R70B

ΔE for the standard shade: 1.9