Y354 (Cumulus)

Y354 (Cumulus)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 198, 215, 230 (C6D7E6)

LAB vrednosti: 85.42, -3.81, -8.81

Exact NCS shade: 0915-R89B

Nearest shade as per the NCS standard: S 1015-R90B

ΔE for the standard shade: 1.4