Y383 (Cucumber)

Y383 (Cucumber)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 229, 234, 209 (E5EAD1)

LAB vrednosti: 91.77, -5.38, 10.31

Exact NCS shade: 0611-G41Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 0510-G50Y

ΔE for the standard shade: 1.1