Y388 (Sambuca)

Y388 (Sambuca)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 247, 245, 220 (F7F5DC)

LAB vrednosti: 96.16, -2.60, 11.25

Exact NCS shade: 0307-G82Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 0507-G80Y

ΔE for the standard shade: 1.8