Y396 (Travertine)

Y396 (Travertine)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 219, 198, 165 (DBC6A5)

LAB vrednosti: 81.59, 3.25, 18.83

Exact NCS shade: 1613-Y20R

Nearest shade as per the NCS standard: S 1515-Y20R

ΔE for the standard shade: 1.6