Y406 (Riviera)

Y406 (Riviera)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 242, 220, 201 (F2DCC9)

LAB vrednosti: 89.69, 5.38, 11.98

Exact NCS shade: 0709-Y48R

Nearest shade as per the NCS standard: S 0510-Y50R

ΔE for the standard shade: 1.3