Y411 (Milkshake)

Y411 (Milkshake)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 234, 206, 199 (EACEC7)

LAB vrednosti: 85.77, 9.23, 7.81

Exact NCS shade: 0813-Y82R

Nearest shade as per the NCS standard: S 1015-Y80R

ΔE for the standard shade: 2.4